Uluslar arası İşletme (IBR)

Uluslar arası İşletme, mezunlarını pratik bilgi sahibi yapmak ve alanlarında yetkin kişiler olmalarını sağlamak için gerekli bilgilerle donatan eşsiz bir disiplinler arası lisans programıdır.

Lisans Programı

Kapsamlı bir bakış açısına sahip olmanın yanı sıra, IBR öğrencileri üç farklı uzmanlık alanlarından birini seçme şansına sahiptirler. Bu alanların her biri hem öğrencilerin ilgilerini tatmin eder hem de hızla değişen iş piyasasının isteklerini karşılar niteliktedir.

Uluslar arası Ticaret

Ekonomiyi geliştirici çözümler, kapitalizmin geleceği ve küreselleşmenin getirdiği değişiklikler üzerine yapılan tartışmalar, bu programda uluslar arası bir boyutta incelenir.

Uluslar arası Proje Yönetimi

Bu program öğrencileri, farklı etnik köken, din ve kültürel geçmişe sahip kişilerin belirli süreli projeler için kısa sürede bir araya getirilmesiyle oluşturulan gruplarda çalışmaya hazırlar.

Uluslar arası Turizm Yöneticiliği

Bu program küçük ajanslardan büyük otellere, hava ulaşımı lojistiğinden iktisat bilimlerine kadar, uluslar arası turizm alanında çalışabilmek için gerekli olan bilgi ve becerilere odaklanmaktadır.

Yıllık Okul Ücreti - €3500

Polonya ve SWPS Farkı!

Bu program, interaktif bir biçimde alanının uzmanları tarafından oluşturulmuştur ve eğitim yine alanında uzman kişiler tarafından verilmektedir. Programın en kuvvetli noktası eğitimi pratik üzerinde kurgulamasıdır. Böylece öğrenciler iş hayatına bir adım önde başlar.

Uluslar arası Partnerlerimiz

SWPS öğrencilerine sayısız uluslar arası değişim programı sunuyor! Erasmus Plus, Atlantis ve Santander Universidades bunlardan sadece bir kaçı. Bir ya da iki dönemliğine Çin belki de Kore’ye gitmeye ne dersiniz?

Eğitimine ABD’de Devam Et!

SWPS ve New York the College of Saint Rose’un yaptığı anlaşma sayesinde IBR mezunları eğitimlerine ABD’de devam ederek bir yıllık programın ardından MBA diplomasına sahip olabilirler.

Kariyer Hedefleri

Uluslar arası danışmanlık, ticari şirketler, STK'lar, kamu yönetimlerinin ticari kolları, özel kurumlar, pazarlama, reklamcılık, düşünce kuruluşları, ekonomi sektörü.


İngiliz Dili ve Edebiyatı

SWPS, öğrencilere deneyimli eğitmenler tarafından, son model teknolojiler kullanılarak yürütülen disiplinler arası ve modern bir program teklif ediyor.

Lisans Programı

Edinecekleri dilbilimsel bilgilerin yanı sıra, öğrenciler seçtikleri uzmanlık alanında gelişme imkânı sunuyoruz.

Yönetim ve Medyada İngilizce

Kelime dağarcıklarını geliştirmenin ötesinde, öğrencilerimiz pratik beceriler elde edecek ve pazarlama, ekonomi ve halkla ilişkiler alanında eğitim görecekler.

Tercümanlık (İngilizce-Lehçe)

Öğrenciler son teknoloji bilgisayar yazılımları aracılığıyla sayısız tercümanlık metodları üzerinde çalışarak uzmanlaşacaklardır.

Yabancı Dil İngilizce Öğretmenliği

Öğrenciler kendi bilgi ve becerilerini başkalarına aktarmanın yollarını öğrenecek ve öğretmenlik mesleğine olan tutkularını yeniden keşfedeceklerdir.

Kültürlerarası İletişim ve Turizm

Öğrencilerimiz, bu programda, kültürel farkındalık kazanarak, kültürel farklılıkları tespit etme ve bu nedenle oluşabilecek problemin üstesinden gelmenin ötesinde bu farklılıklardan yararlanmanın yollarını öğreneceklerdir.

Yıllık Okul Ücreti - €2200

Lisansüstü Programı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisansüstü programı, sahip oldukları bilgilerin derinliklerine ulaşma ve becerilerini geliştirmek isteyenleri hedeflemektedir.

Yıllık Okul Ücreti - €2500

Tercümanlık (İngilizce-Lehçe)

Program, tercümanlık sanatında uzmanlaşmak isteyenler için oluşturulmuştur. Amerikan Film ve Televizyon- Bu yolda ilerleyen öğrencileri Amerikan film ve televizyon endüstrisi alanında bir eğitimin yanı sıra ileri seviyede dil becerisi ve kelime dağarcıklarını özellikle film ve medya terimleri açısından geliştirecekleri bir süreç beklemektedir.

Yabancı Dil İngilizce Öğretmenliği

Program, öğrencilerimizin psiko-dilbilimi, pedagoji ve metodları alanında bilgisini geliştirmek için özel olarak oluşturulmuş dersleri kapsamaktadır.

Yıllık Okul Ücreti - €2200

SWPS FARKI!

Öğrencilerimiz İngilizce dilinde uzmanlaşmanın yanı sıra başka yabancı dillere de hâkim olma imkânına sahipler. Burada edinecekleri bilgiler dil biliminin ötesinde iş dünyası, tarih ve İngilizce konuşulan ülkelerin kültürlerini de kapsayacaktır.

Uluslar arası Partnerlerimiz

SWPS öğrencilerine sayısız uluslar arası değişim programı sunuyor! Erasmus Plus, Atlantis ve Santander Universidades bunların sadece bir kaçı. Bir ya da iki dönemliğine Çin belki de Kore’ye gitmeye ne dersiniz? Kısa süre önce New York the College of Saint Rose ile oluşturulan partnerlik sayesinde SWPS öğrencileri artık ana dili İngilizce olan öğretmenlerden eğitim alarak kültürleri hakkında birinci elden bilgi sahibi olabilecekler.

Kariyer Hedeflerimiz

Tercümanlık ofisleri, dil okulları, ulusal ve yerel yönetimler, STK'lar, kültür ve eğitim enstitüleri, halkla ilişkiler ajansları ve medya.

    

Polonya'da Eğitim : http://www.studypoland.education/


Amerikan Araştırmaları

SWPS, Polonya’da Amerikan Araştırmaları bölümüne sahip sayılı üniversiteler arasındadır.

Lisans Programı

Amerikan Araştırmaları Lisans programı İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün derslerini genişletmesi ve Amerikan kültürü kapsamıyla birleştirilmesiyle oluşturulmuş disiplinler arası bir programdır. Burada Amerika tarihi, siyaset ve kültürün (edebiyat, film, resim, tiyatro, müzik vb) geniş bir penceresinden incelenmektedir. Öğretmenlerinden ve kitaplardan edinecekleri engin bilgilerin yanı sıra öğrenciler ders sırasında sayısız belgeseller izleyecek ve birçok tartışmaya dahil olacaklardır. Günlük hayattan örnekler ve belgeler üzerinde çalışacak ve dünya siyaset, eğitim ve kültür alanından önemli isimleri, konseptlerini kendilerinin düzenleyecekleri konferanslara davet etme imkânına sahip olacaklardır.

Yıllık Okul Ücreti - €3500

SWPS Farkı!

Öğrenciler, ana dili İngilizce olan deneyimli öğretmenlerden eğitim alma olanağına sahiptirler. Program tüm katılımcılarına disiplinler arası bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler Amerikan tarihi, politika ve kültür alanındaki bilgilerini geliştirme imkânına sahiptirler. Öğrenciler, üniversitenin düzenlediği uluslar arası konferanslara katılarak dünyanın her yerinden gelen bilim insanlarıyla tanışma fırsatı elde ederler. İngilizce konuşulan ülkelere ve kültürlerini temsil eden enstitülere yapılacak geziler sayesinde öğrencilerin akademik deneyimlerini zenginleştirme şansı olur.

Uluslar arası Partnerlerimiz

SWPS öğrencilerine sayısız uluslar arası değişim programı sunuyor! Erasmus Plus, Atlantis ve Santander Universidades bunlardan sadece bir kaçı. Bir ya da iki dönemliğine Çin belki de Kore’ye gitmeye ne dersiniz? Kısa süre önce New York the College of Saint Rose ile oluşturulan partnerlik sayesinde SWPS öğrencileri artık anadili İngilizce olan öğretmenlerden eğitim alarak kültürleri hakkında birinci elden bilgi sahibi olabilecekler.

Kariyer Hedefimiz

Tercümanlık ofisleri, dil okulları, ulusal ve yerel yönetimler, STK'lar, kültür ve eğitim enstitüleri, halkla ilişkiler ajansları ve medya.

 

Polonya'da Eğitim ǀ Polonyada Üniversite